Kategori

Blog

Kategori

Ego yu oldümeye , yok etmeye çalışmak boşa çabalamak anlamina gelir. Varoluşta olan herşeyin hedefi olduğu gibi ego nun da Hedefi va. O,  duyguları kullanarak acıdan uzaklaştırıp Haz’ a yakınlastımayı hedefler. Ego yu kontrol altına almaktır Faydaya hizmet eden. Nasıl kontrol ederiz  egoyu? Ruh’un karar mekanizması olan bilinçle. Bilincin hedefi…

Doğru Nefes alıp verme alışkanlığı ile kalıcı mutlu(luğu) yaşamak. Mutlu olmak; Mutlu edilmek; Mutluluğu yakalamak;  Her insan mutluluğun peşine koşar. Koşar, koşarız ve sonra bir de bakmış ki yorgun düşmüş, yıllar birbirini kovalamış ve hala koşmakta. Peki nerde bu mutluluk nasıl oluyor da biz kovaladıkça o kaçıyor. Tam yakaladığını düşünürken …

Vakt-i SufiZen’de değişim. Durağan’lık hasar verir, durağanlık eskitir, çürütür sonunda yok eder. Sistemin yasalarının içinde hareket vardır değişim vardır. Bedenimiz bile her an değişime uğrar.  Doğa kendi yaradılışında istense de istenmese de değişimi yaşıyor ve yaşatıyor, kimi fark ediyor kimi etmiyoruz ve kendi değişiminde çeşit çeşit güzel haller oluveriyor. İnsandaki…

Bedel ödemek, kul hakkı ve sonsuzluğa görürduklerimiz.. Üstad lardan ve rehberlerimden verilen ve aldıklarımdan Paylaşmak isterim, ( üstad Ahmed Hulusi’nin de söylediği gibi Bilginin zekatı vardiŕ) paylaşırım ol’ ması gerektiği gibi dogru yerde Dozunda ol’ur. ( her dünyada ayrı kabul görür veya ğormez) Bazılari der ya; insan bu dünyada zaten…

Doğuştan olan nefes alıp verme basit ve doğal bir eylemmiş gibi görünmekte. Doğal haliyle öyle de zaten. Ancak günümüzde yetişkin insanların nefes alıp verme alışkanlığını dikkate alacak olursak nerdeyse herkesin yanlış nefes aldığını söyleyebiliriz. Bu durumda doğru nefes almaktan bahsetmek söz konusu oluyor ve nefes almanın kolay bir eylem olmasından…