NLP

NLP’nin açılımı Neuro – Linguistic – Programming

Neuro : insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır. İnsanlar bu duyuları ile dış dünyayla bağlantıda olup, duyular beyinde belli bir süreç ve filtreden geçirilir anlamlandırıldıkları hal ile tecrübelerimizi oluşturur.

Linguistic: Tecrübelerin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi .

Programming: Dilin deneyim edinme ve değişim sürecindeki etkisininin dikkate alınmasıyla arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

NLP Practitioner kişilerin kendi gelişimleri için katılmalarında fayda görülen bir programdır. Bilinçaltında programlı düşünce kalıplarının değişimine ve kendi duygu ve düşüncelerimizi yönetebilme becerilerini kazandırmaya yönelik teknik uygulamaları öğretmektedir.
Bu becerileri kazanmakla kişilere doğru hedefleri belirlemeye ve hedefler doğrultusunda etkin yol hazritalarını hazırlamaya olanak verir.
Ayrıca uzmanlık seviyesinde bu konuda yol almak isteyenlerin temel seviyesini oluşturmaktadır.

NLP Master
Bu eğitim ile Practitioner eğitimiyle alınan NLP bilgilerinin uzmanlık seviyesine taşınarak bütün NLP uygulamalarının uzmanca kullanılması iş ve özel yaşamda ustaca yönetilmesi hedeflenmektedir.
Bir alt seviyede öğrenilen tekniklerin yoğun uygulamalarıyla İçinizden gelen sezgisel tepkileri fark edip , önemli kararlarınızda bilinçaltın ile senkronize bir şekilde ilerleyebilir ve liderlik becerilerini zi geliştirebilirsiniz. Bedeninin kodlandığı gereksiz alerjik tepkilerin (polen, çimen vb.) içsel döngülerini değiştirebilir ve ortadan kaldırabilirsiniz.
Sizi istemediğiniz sonuçlara götüren duygularınızı değiştirme ve doğru düşünmeyi farkındalıkla yönetebilmeyi öğreten seviyeye getiren programdır