Theta Healing

ThetaHealing® Basic DNA – Temel Seviye Eğitimi

Bu eğitim temel olarak, dört düzeyde (öz, genetik, geçmiş ve ruhsal düzeyler) tutulan sınırlayıcı yaşam kalıplarını değiştirmek için verilen tekniklerin uygulamasını içerir. ThetaHealing® tekniği tanıtılır, ortaya çıkışı, çalışma prensipleri aktarılır. Öğrenci, yaşam enerjisinin kaynağına bağlanmayı ve kaynaktaki sevgi enerjisine açılımı deneyimler. Kendisinin ve sınıftaki diğer kişilerin sınırlayıcı inançlarını çıkartmayı, bunların yerine olumlu inanç ve hisleri nasıl koyacağını öğrenir. Kas testi tekniğini ve değişimleri kas testi ile nasıl gözlemleyeceğini öğrenir.

Advanced DNA

Bu eğitim, ThetaHealing® Temel Eğitiminde öğrenilen tekniklerin derinleştirilmesini, kullanım alanlarının genişletilmesini ve böylece uygulayıcıya daha köklü ve derin temizlikler yapabilme becerisinin kazandırılmasını hedefler.
Etrafımızdaki yedi varoluş seviyesine daha derinden bakılır. Her seviye ile ilgili yapılabilecek bilinçaltı temizlik teknikleri aktarılır, uygulamalar yapılır. Ayrıca eğitmen tarafından uygulayıcıya birçok yeni ve olumlu his yüklemeleri yapılır; anda yaşamanın nasıl olduğu, kendini kabul etmenin ve kendi gücüne sahip çıkmanın nasıl olduğu gibi. Bu olumlu yüklemelerle uygulayıcının şifalanma ve aydınlanma deneyimlerini derinleştirebilmesine destek olunması hedeflenir.