Kurumsal

Her ne kadar işletmelerin başarı tanımında kar ve verimlilik yönetim bilimciler tarafından ana kriter olarak görülse de yine yönetim bilimciler tarafından işletmelerin bir Duygular Sistemi olduğu söylenmektedir.Son derece modern binalar, teknoloji harikası makineler ve araç-gereçler, ancak insanların onları kullanmasıyla bir değer kazanabilir.

İnsan maddeye can ve ruh katan yegane gerçektir.
İşletmelerin başarısında , dikey hiyerarşik düzende alt kadronun iş yapma isteklerini harekete geçiren dinamizme sahip bir üst kadro büyük rol oynar. Aynı zamanda, eş düzey sorumluluk ve yetkiye sahip pozisyonlarda doğru ilişkiler ve sağlıklı iletişim de asıl olandır.

İnsanlar eşit değillerdir; farklı bedensel yapılara, farklı zihinsel özelliklere, farklı kültürlere sahiptirler ve beklentilerinde de farklılıklar olacağı kuşkusuzdur. Adeta kimi insan yönetmek, kimi insan yönetilmek için yaratılmışlardır. Ancak şurası da bir gerçektir ki, her insanın üstünlük gösterdiği bir alanı, başka tarafta da boyun eğdiği alanları olabilir.
İşletmelerin insan varlığından ve çeşitliliğinden kaynaklanan bir takım sorunları yönetim gruplarınca çözülmeye çalışılır. Ancak, aynı yapının içinden çözüm çabaları çoğu kez sonuçsuz kalmakta hatta bazı durumlarda sorunu daha da büyütebilen bir etki yaratmakta. Dışardan alınan çözüme yönelik rehberlik tarafsız duruş ve sistem içinde çıkar gözetimi söz konusu olmadığından çok daha etkili olmakta ve güçlü sonuçlar yaratmakta.

Kurumsal eğitimlerimiz şirket yetkilileriyle yapılan görüşme sonucu projelendirilip, kararlaştırılan ölçek ve içerikte yapılmaktadır.
“Bireyden Kuruma Gelişim” yolculuğunda Bilgilendirme, uygulama ve çalışmalarımız ile (Kuantum Düşünme Teknikleri, Öfke kontrolü, Stres Yönetimi, İletişim, ,Motivasyon, , Konsantrasyon ve başkaca eğitim başlıkları ) makrodan mikroya geliştirilen farkındalık bilincinin etkisiyle yaşamlarında kalıcı değişim ve kişiliklerinde kalıcı gelişim sağlanmaktadır.
İşletmelerin temel yapı taşı olan insandaki bu değişim verimini işletmelerin kar/zara tabloları, bilanço ve strateji, vizyon ve misyonlarında hedefe ulaşımında göstermektedir. İşletmelere ekip bilinci ve Birlik şuuru kazandırmaktadır